23 / 06 / 2016

Τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης μπορούν να κάνουν και ψύξη ενός χώρου;

Τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης μπορούν να κάνουν και ψύξη ενός χώρου;

Βεβαίως, εφόσον η μονάδα είναι αντλία θερμότητας (της INVENTOR είναι VARIO/HYDRO units). Τέτοιες μονάδες οι οποίες στην απλούστερη μορφή τους παρέχουν μόνο ζεστό νερό χρήσης, ή νερό χρήσης και θέρμανσης χώρων. Έχουν όμως την δυνατότητα ψύξης εφόσον η μονάδα είναι εφοδιασμένη με τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και ελέγχου για λειτουργία σε ψύξη.