23 / 06 / 2016

Τα κλιματιστικά μπορούν να κάνουν και εξαερισμό;

Τα κλιματιστικά μπορούν να κάνουν και εξαερισμό;

Τα μικρά κλιματιστικά που εξυπηρετούν ένα χώρο, δεν έχουν δυνατότητα ανανέωσης του αέρα. Γι’ αυτό, όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί, ο χώρος θα πρέπει να αερίζεται ικανοποιητικά. Σε συστήματα κεντρικού κλιματισμού, βέβαια, ο εξαερισμός και η προσαγωγή φρέσκου αέρα εφαρμόζονται πάντα.