23 / 06 / 2016

Στην περίπτωση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης τι σύστημα μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Στην περίπτωση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης τι σύστημα μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Οι αντλίες θερμότητας τύπου Vario είναι η ιδανική λύση για εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Η χαμηλή θερμοκρασία νερού προσαγωγής σε συνάρτηση με την μεγάλη θερμοκρασιακή αδράνεια του συστήματος, επιτρέπει στην αντλία θερμότητας να λειτουργεί με τον μέγιστο βαθμό απόδοσης. Ο βαθμός απόδοσης στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνάει το τέσσερα. Βαθμός απόδοσης τέσσερα σημαίνει ότι για κάθε τέσσερα κιλοβάτ αποδιδόμενης ενέργειας καταναλώνουμε μόνο ένα κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας.