23 / 06 / 2016

Σε ποιό σημείο θα πρέπει να τοποθετηθεί το κλιματιστικό μου;

Σε ποιό σημείο θα πρέπει να τοποθετηθεί το κλιματιστικό μου;

Το σημείο τοποθέτησης του κλιματιστικού εξαρτάται από την ιδιομορφία του κάθε χώρου. Θα πρέπει να είναι ένα σημείο στο οποίο η λειτουργία του κλιματιστικού να καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σύνολο του χώρου. Επίσης θα πρέπει να είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε τα ρεύματα ζεστού ή κρύου αέρα να μη δημιουργούν προβλήματα στους χρήστες του χώρου. Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από εμπόδια τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στη ροή του αέρα στο χώρο. Τέλος η κλιματιστική μονάδα δε θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας.