23 / 06 / 2016

Πότε πρέπει να βγάζω τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού μου και γιατί;

Πότε πρέπει να βγάζω τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού μου και γιατί;

Αν για κάποιο λόγο δεν χρησιμοποιείται το κλιματιστικό, για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλό θα είναι να βγάλετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου και να τις φυλάξετε μέχρι να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Έτσι θα αποφύγετε πιθανή διαρροή και εκφόρτιση των μπαταριών και πιθανή βλάβη του τηλεχειριστηρίου.