23 / 06 / 2016

Ποιά η διαφορά μεταξύ δισωλήνιου και τετρασωλήνιου fan coil στα συστήματα κλιματισμού αέρος-νερού;

Ποιά η διαφορά μεταξύ δισωλήνιου και τετρασωλήνιου fan coil στα συστήματα κλιματισμού αέρος-νερού;

Στα δισωλήνια fan coil στα συστήματα αντλίας θερμότητας αέρος –νερού, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μόνο ψύξη ή μόνο θέρμανση ενός κτηρίου. Αυτά τα fan coil έχουν 1 σωλήνα προσαγωγής και 1 επιστροφής, όπου στη σωλήνα προσαγωγής ρέει είτε ζεστό είτε κρύο νερό ανάλογα με την εποχή. Αντίθετα, στο τετρασωλήνιο σύστημα έχουμε τη δυνατότητα κάποιοι χώροι του κτηρίου να θερμαίνονται και άλλοι να ψύχονται (ανάλογα τον προσανατολισμό και τις απαιτήσεις σε κλιματισμό κάθε περιοχής του κτηρίου). Αυτά τα fan coil έχουν 2 σωλήνες προσαγωγής και 2 επιστροφής, όπου επιτρέπεται η είσοδος ζεστού ή κρύου νερού οποιαδήποτε στιγμή.