23 / 06 / 2016

Ποιά η διαφορά μεταξύ αερόψυκτου και υδρόψυκτου CHILLER και σε ποιές περιπτώσεις πρέπει να προτιμάται το καθένα;

Ποιά η διαφορά μεταξύ αερόψυκτου και υδρόψυκτου CHILLER και σε ποιές περιπτώσεις πρέπει να προτιμάται το καθένα;

Το αερόψυκτο chiller έχει συμπυκνωτή που ψύχεται με αέρα περιβάλλοντος. Προτιμάται η χρήση του στις μικρές και μέσες εγκαταστάσεις, αλλά τελευταία η βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών των μονάδων κλιματισμού, επιτρέπει την χρήση του και σε μεγάλες εγκαταστάσεις κλιματισμού σε συστοιχίες. Χρησιμοποιείται ειδικά σε περιπτώσεις που δε υπάρχει επάρκεια νερού ή το κόστος του νερού είναι μεγάλο. Τα υδρόψυκτα chiller έχουν υδρόψυκτο συμπυκνωτή συνδεδεμένο με πύργο ψύξης και χρησιμοποιούνται συνήθως σε μέσες και μεγάλες εγκαταστάσεις κλιματισμού όπου υπάρχει επάρκεια νερού. Επίσης χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που απαιτείται σταθερή απόδοση της εγκατάστασης κλιματισμού, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (βιομηχανικός κλιματισμός, κλιματισμός ηλεκτρονικών ή και ψηφιακών εγκαταστάσεων, όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.). Επειδή η ικανότητα των υδρόψυκτων chiller δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.