23 / 06 / 2016

Ποιά είναι η λειτουργία ενός αφυγραντήρα;

Ποιά είναι η λειτουργία ενός αφυγραντήρα;

Ποια είναι η λειτουργία ενός αφυγραντήρα;

Αφύγρανση είναι η διαδικασία αφαίρεσης νερού που περιέχεται στον αέρα υπό μορφή υδρατμού. Η αφύγρανση μπορεί να πραγματοποιηθεί με δυο τρόπους:

  1. Ψύχοντας τον αέρα σε θερμοκρασίες κάτω της θερμοκρασίας κορεσμού (Dew Point). Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με ειδικές συσκευές που ψύχουν τον αέρα σε χαμηλές θερμοκρασίες αφαιρώντας υγρασία από τον αέρα. Στην συνέχεια ο αέρας αναθερμαίνεται και προσάγεται στον κλιματιζόμενο χώρο με ψυχρομετρικά στοιχεία (θερμοκρασία και υγρασία) που απαιτεί κάθε χώρος. Αφύγραντήρες κυκλοφορούν σε πολλά μοντέλα όσον αφορά την ικανότητα τους σε αφύγρανση (l/h), ώστε να ικανοποιείται κάθε πιθανή απαίτηση, για οικιακή, επαγγελματική ή βιομηχανικού τύπου, εγκατάσταση.
  2. Με αφυγραντήρες χημικού τύπου. Η λειτουργία τους βασίζεται στη χρήση χημικών σκευασμάτων (πχ.silica gel), που αφαιρούν υγρασία από τον αέρα για να διατηρείται η σχετική υγρασία στους κλιματιζόμενους χώρους στα επιβαλλόμενα όρια.