23 / 06 / 2016

Μπορώ να λειτουργήσω το κλιματιστικό μου για να κάνω αφύγρανση στον χώρο μου;

Μπορώ να λειτουργήσω το κλιματιστικό μου για να κάνω αφύγρανση στον χώρο μου;

Ναι. Ένα κλιματιστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφύγρανση ενός χώρου στη λειτουργία DRY το καλοκαίρι. Για παράδειγμα, αν σε ένα χώρο που δεν χρησιμοποιείται συχνά και έχει πολλή υγρασία, λειτουργήσουμε το κλιματιστικό σε λειτουργία Αφύγρανσης (DRY) για κάποια ώρα θα επιτύχουμε την αφύγρανση που χρειάζεται.

Πιό αναλυτικά, στη λειτουργία της Αφύγρανσης το προτεινόμενο εύρος επιθυμητής θερμοκρασίας είναι 16°C – 30°C. Εάν η θερμοκρασία χώρου είναι 2°C χαμηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία, ο συμπιεστής και ο εξωτερικός ανεμιστήρας θα σταματήσουν να λειτουργούν, ενώ ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα. Εάν η θερμοκρασία χώρου έχει διαφορά θερμοκρασίας ± 2°C από την επιθυμητή θερμοκρασία, η κλιματιστική μονάδα θα λειτουργεί κάνοντας αφύγρανση. Εάν η θερμοκρασία χώρου είναι 2°C υψηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία, η κλιματιστική μονάδα λειτουργεί στην ψύξη. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μεταβάλλεται στην λειτουργία Αφύγρανσης.