Προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία του Wifi module

 • Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον σωστό κωδικό του ασύρματου δικτύου σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι το router/modem λειτουργεί σωστά.
 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης διευθυνσιοδότησης (DHCP) του modem/router είναι ενεργή.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει Firewall στο δίκτυο σας ανοίξτε τις παρακάτω πόρτες: TCP/28870, UDP/53 (DNS)

Πως λειτουργεί η διαδικασία εγκατάστασης του Wifi module;

Αρχικά ενεργοποιείτε την “AP” λειτουργία στην κλιματιστική μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι η μονάδα λειτουργεί πλέον ως Access Point (ως ένα ασύρματο modem/router). Δημιουργείτε έναν λογαριασμό στο INVmate II στον οποίο δεσμεύετε την κλιματιστική μονάδα, έτσι ώστε να μπορέσετε να τη διαχειριστείτε και εκτός σπιτιού. Έπειτα συνδέετε την μονάδα με το ασύρματο δίκτυο του σπιτιού σας έτσι ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο internet μέσω του router/modem.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Wifi module σε άλλη συμβατή κλιματιστική μονάδα;

Ναι, μπορείτε.

Μπορώ να διαχειριστώ την κλιματιστική μου μονάδα από 2 συσκευές ταυτόχρονα;

Ναι, μπορείτε.

Μπορώ να διαχειριστώ την κλιματιστική μου μονάδα από 2 διαφορετικούς λογαριασμούς ταυτόχρονα;

Όχι.

Μπορώ να διαχειρίζομαι περισσότερες από 1 κλιματιστική μονάδα από τον ίδιο λογαριασμό;

Ναι, μπορείτε.

Εάν αλλάξω κινητό/ταμπλέτα, πρέπει να ακολουθήσω όλη τη διαδικασία εγκατάστασης από την αρχή;

Όχι, αρκεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή INVmate ΙΙ στη νέα συσκευή σας και να εισάγετε το Username και Password που είχατε δημιουργήσει.

Χρειάζομαι στατική διεύθυνση (IP) στο Internet;

Όχι, η εφαρμογή λειτουργεί και με δυναμική διεύθυνση.

Κατά την εγκατάσταση της κλιματιστικής μονάδας, στην επιλογή του ασύρματου δικτύου, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Other error".

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε κωδικοποίηση WEP στο ασύρματο δίκτυο σας, δοκιμάστε να την αλλάξετε σε WPA2.

Η ένδειξη “AP” δεν εμφανίζεται στο πάνελ της κλιματιστικής μονάδας όταν πατάω 7 φορές το πλήκτρο “LED”

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε θέσει σε λειτουργία την κλιματιστική μονάδα (από το πλήκτρο ON/OFF του χειριστηρίου)

Λαμβάνω το μύνημα “Connecting Hotspot failure” κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης της κλιματιστικής μονάδας

Ο κωδικός του wifi δικτύου είναι λανθασμένος. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι τον συμπληρώνετε σωστά.

Κάνω αναζήτηση της εφαρμογής INVmate στο App Store από το iPad μου αλλά δεν μπορώ να την βρω.

Στα στοιχεία της αναζήτησης (επάνω αριστερά) επιλέγετε “iPhone Only” όπως στο παράδειγμα

ios-appstore

Κάνω αναζήτηση της εφαρμογής INVmate στο Play Store από την Android συσκευή μου αλλά δεν μπορώ να την βρω

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κάνετε αναζήτηση της εφαρμογής με το εξής κείμενο: INVmateii

Έχω χάσει την λευκή ετικέτα με το QR Code του Wifi module.

Μπορείτε να σκανάρετε το QR Code που υπάρχει επάνω στο Wifi module

Δεν μπορώ να λειτουργήσω την κλιματιστική μονάδα εκτός σπιτιού, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση Offline.

 • Βεβαιωθείτε ότι η κλιματιστική μονάδα είναι στο ρεύμα.
 • Η μονάδα δεν έλαβε την εντολή από την εφαρμογή INVmate II, δοκιμάστε ξανά.
 • Μετακινείστε το router/modem έτσι ώστε η κλιματιστική μονάδα να βρίσκεται εντός της εμβέλειας του ασύρματου δικτύου.
 • Το router/modem στο σπίτι δεν έχει σύνδεση με το Internet.
 • Αποσυνδέστε την κλιματιστική μονάδα από το ρεύμα για 10 δευτερόλεπτα και επανασυνδέστε την.

Όταν σκανάρω το QR Code εμφανίζεται το μήνυμα: “QR Code is illegal!”.

Βεβαιωθείτε ότι σκανάρετε την σωστή ετικέτα με το QR Code (είναι η λευκή ετικέτα που βρίσκεται στη συσκευασία του wifi module).

QR Code is illegal

Όταν σκανάρω το QR Code δεν γίνεται τίποτα.

Η κλιματιστική μονάδα δεν βρίσκεται σε κατάσταση "AP". Αποσυνδέστε το κλιματιστικό από το ρεύμα, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, επανασυνδέστε το και πιέστε επανειλημμένα 7 φορές το κουμπί "LED" του χειριστηρίου μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη "AP" στην πρόσοψη της μονάδας. Κατόπιν, ξεκινήστε την διαδικασία εγκατάστασης από την αρχή.

Έχω ξεχάσει το password μου

Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής INVmate II επιλέγξτε (κάτω δεξιά) “Forgot Password?” και κατόπιν επιλέξτε “Send retrieve password email”

Δεν μου έχει έρθει το email επιβεβαίωσης δημιουργίας του λογαριασμού μου”.

 • Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής INVmate II επιλέγξτε (κάτω δεξιά) “Forgot Password?” και κατόπιν επιλέξτε “Resend Activation email”
 • Ελέγξτε εάν το email έχει πάει στον φάκελο της ανεπιθύμητης(SPAM) αλληλογραφίας.

Η Android συσκευή μου δεν είναι συμβατή με την εφαρμογή INVmate II

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή χειροκίνητα.

 • Κατεβάστε το αρχείο της εγκατάστασης κάνοντας κλικ εδώ
 • Αποθηκεύστε το αρχείο σε κάποιον φάκελο του κινητού σας
 • Εγκαταστήστε το (ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του κινητού έτσι ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές)