Προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία του Wifi module

 • Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον σωστό κωδικό του ασύρματου δικτύου σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι το router/modem λειτουργεί σωστά.
 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης διευθυνσιοδότησης (DHCP) του modem/router είναι ενεργή.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει Firewall στο δίκτυο σας ανοίξτε τις παρακάτω πόρτες: TCP/10050, TCP/8188

Πως λειτουργεί η διαδικασία εγκατάστασης του Wifi module;

Αρχικά ενεργοποιούμε την “AP” λειτουργία στην κλιματιστική μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι η μονάδα λειτουργεί πλέον ως Access Point (ως ένα ασύρματο modem/router) για τα επόμενα 7 λεπτά. Έπειτα συνδέουμε την μονάδα με το ασύρματο δίκτυο του σπιτιού μας έτσι ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο internet μέσω του router/modem. Δημιουργούμε έναν λογαριασμό στο INVmate στον οποίο δεσμεύουμε την κλιματιστική μονάδα, έτσι ώστε να μπορούμε να τη διαχειριστούμε και εκτός σπιτιού.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Wifi module σε άλλη συμβατή κλιματιστική μονάδα;

Ναι, μπορείτε.

Μπορώ να διαχειριστώ την κλιματιστική μου μονάδα από 2 συσκευές ταυτόχρονα;

Ναι, μπορείτε.

Μπορώ να διαχειριστώ την κλιματιστική μου μονάδα από 2 διαφορετικούς λογαριασμούς ταυτόχρονα;

Όχι.

Μπορώ να διαχειρίζομαι περισσότερες από 1 κλιματιστική μονάδα από τον ίδιο λογαριασμό;

Ναι, μπορείτε.

Εάν αλλάξω κινητό/ταμπλέτα, πρέπει να ακολουθήσω όλη τη διαδικασία εγκατάστασης από την αρχή;

Όχι, αρκεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή INVmate στη νέα συσκευή σας και να εισάγετε το Username και Password που είχατε δημιουργήσει.

Χρειάζομαι στατική διεύθυνση (IP) στο Internet;

Όχι, η εφαρμογή λειτουργεί και με δυναμική διεύθυνση.

Η ένδειξη “AP” δεν εμφανίζεται στο πάνελ της κλιματιστικής μονάδας όταν πατάω 7 φορές το πλήκτρο “LED”

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε θέσει σε λειτουργία την κλιματιστική μονάδα (από το πλήκτρο ON/OFF του χειριστηρίου)

Η ένδειξη “P7” εμφανίζεται στο πάνελ της κλιματιστικής μονάδας όταν πατάω 7 φορές το πλήκτρο “LED”

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εγκατεστημένο wifi module και ότι έχετε εγκαταστήσει το wifi module σωστά.

Κάνω αναζήτηση της εφαρμογής INVmate στο App Store από το iPad μου αλλά δεν μπορώ να την βρω.

Στα στοιχεία της αναζήτησης (επάνω αριστερά) επιλέγετε “iPhone Only” όπως στο παράδειγμα

ios-appstore

Η Android συσκευή μου δεν είναι συμβατή με την εφαρμογή INVmate

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή χειροκίνητα.

 • Κατεβάστε το αρχείο της εγκατάστασης κάνοντας κλικ εδώ
 • Αποθηκεύστε το αρχείο σε κάποιον φάκελο του κινητού σας
 • Εγκαταστήστε το (ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του κινητού έτσι ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές)

Έχω χάσει την ασημένια ετικέτα με το QR Code του Wifi module.

Ο σειριακός αριθμός του Wifi module αποτελείται από 2 μέρη. Το 1ο μέρος είναι σταθερό και είναι το: K00DLFF2BV01. Για να βρείτε το 2ο μέρος, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τα βήματα "LOCAL MODE - Βήμα 8" (για συσκευές iOs) ή "LOCAL MODE - Βήμα 7" (για συσκευές Android) (εγκατάσταση λειτουργίας Local). Εφόσον έχει γίνει αυτό, ανοίξτε την εφαρμογή INVmate, επιλέξτε “LOCAL” και στην επόμενη οθόνη, στην λίστα με τις κλιματιστικές συσκευές, θα βρείτε το 2ο μέρος του σειριακού αριθμού (π.χ. 55070A0017). Συνεπώς, ο σειριακός αριθμός του Wifi module είναι ο εξής: K00DLFF2BV0155070A0017

LOCAL MODE: Προσπαθώ να συνδέσω την κλιματιστική μονάδα στο ασύρματο δίκτυο του σπιτιού μου αλλά δεν μπορώ.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τον σωστό κωδικό του ασύρματου δικτύου σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι το router/modem λειτουργεί σωστά. Κάντε επανεκκίνηση.
 • Ο αριθμός συνδεδεμένων συσκευών στο router/modem είναι πολύ μεγάλος. Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε κάποιες από αυτές.
 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης διευθυνσιοδότησης (DHCP) του modem/router είναι ενεργή.

LOCAL MODE: Έχω συνδέσει την κλιματιστική μονάδα στο ασύρματο δίκτυο του σπιτιού μου αλλά δεν μπορώ να συνδεθώ σε αυτή

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το κινητό/ταμπλέτα στο ασύρματο δίκτυο του σπιτιού σας.
 • Το router/modem είναι απασχολημένο. Δοκιμάστε να κλείσετε εφαρμογές από άλλες συσκευές (υπολογιστής, laptop) που καταναλώνουν την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο internet.
 • Ο αριθμός συνδεδεμένων συσκευών στο router/modem είναι πολύ μεγάλος. Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε κάποιες από αυτές.
 • Απενεργοποιείστε την λειτουργία “AP Isolation” στο router/modem σας (Εάν δεν γνωρίζετε τον τρόπο επικοινωνήστε με τον πάροχο του Internet).

REMOTE MODE: Έχω χάσει την ασημένια ετικέτα με το QR Code του Wifi module και δεν μπορώ να ολοκληρώσω την διαδικασία δέσμευσης (Bind) της κλιματιστικής μονάδας.

Στο βήμα 5, αντί να σκανάρετε το QR Code, μπορείτε να συμπληρώσετε τον σειριακό αριθμό του Wifi module (π.χ. K00DLFF2BV0155070A0017)

REMOTE MODE: Κατά την διαδικασία της δέσμευσης (Bind) της κλιματιστικής μονάδας εμφανίζεται το μήνυμα “The terminal is offline [5003]”

 • Βεβαιωθείτε ότι η κλιματιστική μονάδα είναι συνδεδεμένη στο router/modem του σπιτιού.
 • Βεβαιωθείτε ότι το router/modem έχει σύνδεση με το internet
 • Ελέγξτε εάν το firewall του router/modem επιτρέπει την επικοινωνία του κλιματιστικού με το internet
 • Απενεργοποιείστε και ενεργοποιείστε την κλιματιστική μονάδα και δοκιμάστε να σκανάρετε ξανά την ετικέτα με το QR Code.
 • Βεβαιωθείτε ότι σκανάρετε την σωστή ετικέτα με το QR Code (είναι η ασημένια ετικέτα που βρίσκεται στη συσκευασία του wifi module).

REMOTE MODE: Δεν μπορώ να λειτουργήσω την κλιματιστική μονάδα εκτός σπιτιού.

 • Βεβαιωθείτε ότι η κλιματιστική μονάδα είναι στο ρεύμα.
 • Η μονάδα δεν έλαβε την εντολή από την εφαρμογή INVmate, δοκιμάστε ξανά.
 • Μετακινείστε το router/modem έτσι ώστε η κλιματιστική μονάδα να βρίσκεται εντός της εμβέλειας του ασύρματου δικτύου.
 • Το router/modem στο σπίτι δεν έχει σύνδεση με το Internet.

Λαμβάνω το μήνυμα: "Network operation exception.[-10]".

Υπάρχει σφάλμα στην επικοινωνία με τον διακομιστή. Δοκιμάστε ξανά αργότερα

Όταν σκανάρω το QR Code εμφανίζεται το μήνυμα: “Failed to bind terminal. The terminal does not exist. [3020]”.

Failed to bind terminal

Βεβαιωθείτε ότι σκανάρετε την σωστή ετικέτα με το QR Code (είναι η ασημένια ετικέτα που βρίσκεται στη συσκευασία του wifi module).

Έχω ξεχάσει το Username μου.

Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό και δεσμεύστε σε αυτόν την κλιματιστική μονάδα.

Έχω ξεχάσει τον κωδικό του λογαριασμού μου. Μπορώ να τον ανακτήσω;

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο του σπιτιού και ανοίξτε την εφαρμογή INVmate
 2. Επιλέξτε “User”
 3. Επιλέξτε “Maintenance”
 4. Επιλέξτε την κλιματιστική μονάδα
 5. Συμπληρώστε τον κωδικό της μονάδας (εάν δεν τον έχετε αλλάξει είναι το “12345678”)
 6. Επιλέξτε “Reset login password” και συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητά η εφαρμογή