23 / 06 / 2016

Γιατί να χρησιμοποιήσω μία μονάδα VAM και να μη προσάγω απευθείας νωπό αέρα στο χώρο;

Γιατί να χρησιμοποιήσω μία μονάδα VAM και να μη προσάγω απευθείας νωπό αέρα στο χώρο;

Η χρήση εναλλακτικών θερμότητας για τον προκλιματισμό του νωπού αέρα (heat recovery) για θέρμανση και ψύξη, μειώνει την απαιτούμενη ισχύ των μονάδων κλιματισμού, μιας και ο προσαγόμενος αέρας στην κλιματιστική μονάδα είναι προκλιματισμένος και η λειτουργία της εγκατάστασης γίνεται οικονομικότερη. Με την τοποθέτηση μονάδας εναλλακτών θερμότητας (VAM) η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να μειωθεί μέχρι και 75%, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και την ποιότητα των εναλλακτών VAM.