23 / 06 / 2016

Γιατί να επιλέξω Αντλία Θερμότητας με ψυχροστάσιο;

Γιατί να επιλέξω Αντλία Θερμότητας με ψυχροστάσιο;
  1. Γιατί όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας ασφαλείας και ελέγχου της μονάδας είναι ενσωματωμένα από το εργοστάσιο σε ένα συγκρότημα που το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο εγκαταστάτης είναι να συνδέσει τους σωλήνες του δικτύου νερού (ζεστού ή κρύου) προς τις τοπικές μονάδες κλιματισμού( fan-coils κλπ.), να δώσει στη μονάδα ηλεκτρική παροχή και να συνδέσει την αποχέτευση των συμπυκνωμάτων.
  2. Έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι οι αντλίες θερμότητας παρέχουν θέρμανση με τον οικονομικότερο και καθαρότερο για το περιβάλλον τρόπο, από κάθε άλλο μέσο θέρμανσης ειδικά με πλακοειδείς εναλλάκτες).
  3. Έχουμε εξοικονόμηση χώρου (λόγω των σχετικά μικρών διαστάσεων των μονάδων), αλλά και εύκολη διανομή του ψυχρού ή θερμού νερού προς τις τοπικές μονάδες κλιματισμού, μιας και οι διαστάσεις των σωλήνων κλιματισμένου νερού (ζεστό ή κρύο) είναι σχετικά μικρές σε σύγκριση βέβαια με το σύστημα αεραγωγών μεταφοράς κλιματισμένου αέρα.