23 / 06 / 2016

Έχω ενδοδαπέδια θέρμανση, μπορώ να κάνω και ψύξη;

Έχω ενδοδαπέδια θέρμανση, μπορώ να κάνω και ψύξη;

Εάν η ενδοδαπέδια θέρμανση επιτυγχάνεται μέσω υδρονικού συστήματος, που χρησιμοποιεί σωληνώσεις εντός των οποίων κυκλοφορεί νερό, τότε ναι μπορεί να εφαρμοστεί και ψύξη. Χρησιμοποιώντας σύστημα VARIO ή σύστημα αντλίας θερμότητας εάν η απαιτούμενη ισχύς είναι μεγαλύτερη από τα VARIO.