24 / 10 / 2013

“Οικονομική Θέρμανση” σεμινάριο του ΣΕΨΕ και της Inventor

Η Inventor, σε συνεργασία με τoν Σ.Ε.Ψ.Ε., πραγματοποίησε Σεμινάριο με θέμα την Οικονομική Θέρμανση στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των συνεργατών της.

Παρουσιάστηκαν οι Αντλίες Θερμότητας DC Inverter Vario, υψηλών Θερμοκρασιών Technibel καθώς και πολλά παραδείγματα εφαρμογών σε κτίρια. Ακόμα, παρουσιάστηκε ο υπολογιστής ενεργειακής εξοικονόμισης της Inventor με τον οποίο μπορεί κάποιος εύκολα και γρήγορα να υπολογίσει ποιό σύστημα θέρμανσης τον συμφέρει να επιλέξει.

Την ομιλία πραγματοποίησε ο κ. Γρηγόρης Παππάς – Μηχανολόγος Μηχανικός- και υπεύθυνος του Τεχνικού Τμήματος της εταιρίας Inventor.