31 / 10 / 2013

Αποτελέσματα ΕΣΠΑ για την χρηματοδότηση μικρό-μεσσαίων επιχειρήσεων

Εκδόθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Στα Σχετικά Αρχεία έχουν αναρτηθεί οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια. Η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση (50) προβλέπει η απόφαση.