Εξυπηρέτηση Πελατών Τεχνικού Τμήματος

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση Customer Service ή Technical Support
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος Proficiency)
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Office Suite, Internet, Microsoft Windows)
 • Επιθυμητή η γνώση συστήματος ERP
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, διαχείρισης χρόνου και ομαδικό πνεύμα
 • Αποτελεσματική εκτέλεση παράλληλων εργασιών
 • Οργάνωση, αξιοπιστία, επαγγελματική συμπεριφορά
 • Άδεια Οδήγησης και κατοχή μεταφορικού μέσου (έδρα εταιρίας Άγιο Στέφανο)

Η εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Εξαιρετικό εργασιακό κλίμα και σύγχρονες συνθήκες εργασίας
 • Δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία
?>