21 / 12 / 2020

Κάλυψη αναγκών θέρμανσης στο Παιδικό Χωριό Φιλύρου Θεσσαλονίκης

Κάλυψη αναγκών θέρμανσης στο Παιδικό Χωριό Φιλύρου Θεσσαλονίκης

Με ενεργή κοινωνική δράση και συνεπής στις ανθρωποκεντρικές της αξίες, η Inventor στηρίζει τον αγώνα του πρώτου Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης που έχει ως στόχο να καλύψει τις πολλές και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της φιλοξενίας παιδιών, παρέχοντας σε αυτά τις συνθήκες μιας αληθινής οικογένειας αλλά και την ευκαιρία να αποκτήσουν ασφάλεια, προστασία, φροντίδα και κοινωνική ανάπτυξη στα πλαίσια μιας φυσιολογικής παιδικής ηλικίας.

Αντιλαμβανόμενη τον κοινωνικό χαρακτήρα και τον ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο του Σωματείου, η Inventor συμπαρίσταται έμπρακτα, αναλαμβάνοντας να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Παιδικού Χωριού κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ώστε να διαμορφωθούν οι ιδανικές συνθήκες ζεστασιάς, άνεσης και θαλπωρής που τόση ανάγκη έχουν τα παιδιά.

Στόχος της, ως μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, δεν είναι άλλος από το να διαμορφώσει τις ιδανικές συνθήκες εντός των σπιτιών που μεγαλώνουν τα παιδιά. Παράλληλα, επιδιώκει να αναβαθμίσει τις συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματώνεται το δύσκολο έργο των λειτουργών που έχουν αναλάβει να δώσουν την στήριξη και την φροντίδα τους σε ένα περιβάλλον κατά το πρότυπο της οικογένειας ώστε μακροπρόθεσμα να επιτευχθεί η ψυχονοητική και κοινωνική ένταξη των παιδιών ως αυτόνομα και ολοκληρωμένα μέλη στην Ελληνική κοινωνία.